Generell informasjon

Adresse: Nøsteveien 70, 3400 Lier.

Parkering: Vi tar 50 kr i parkering. Parkering nede ved fotballbanene.

Kiosk/Kafeteria: Vi har en kafeteria der man kan sitte og varme seg. Det er mulig å handle i kiosken. Vi har ikke kortterminal, så fint hvis dere gir beskjed til foreldre om dette.

Garderober: Vi har garderober til lagene.

Kampene: Varer i 25 min. 9'er kampene spilles med offside.

Sosiale medier: Vi ønsker å legge ut bilder og info fra kampene på nett. Hvis det er noen spillere som har reservert seg for det hos dere eller laget ikke ønsker det, så gi beskjed.

Laglister

Alle lag skal i god tid før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget benytter i turneringen. Dette leveres til hovedsekretariat eller sendes turneringsansvarlig på e-post.

Kommentarer